Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VOB schilders & glaszettersbedrijf kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VOB schilders & glaszettersbedrijf en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VOB schilders & glaszettersbedrijf verstrekt.

VOB schilders & glaszettersbedrijf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM VOB SCHILDERS & GLASZETTERSBEDRIJF GEGEVENS NODIG HEEFT

VOB schilders & glaszettersbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VOB schilders & glaszettersbedrijf uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit internetdiensten.

HOE LANG VOB SCHILDERS & GLASZETTERSBEDRIJF GEGEVENS BEWAART

VOB schilders & glaszettersbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

VOB schilders & glaszettersbedrijf verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VOB schilders & glaszettersbedrijf worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VOB schilders & glaszettersbedrijf gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

VOB schilders & glaszettersbedrijf maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VOB schilders & glaszettersbedrijf bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VOB schilders & glaszettersbedrijf te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VOB schilders & glaszettersbedrijf heeft hier geen invloed op.

VOB schilders & glaszettersbedrijf heeft Google geen toestemming gegeven om via VOB schilders & glaszettersbedrijf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar VOB schilders & glaszettersbedrijf. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VOB schilders & glaszettersbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VOB schilders & glaszettersbedrijf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VOB schilders & glaszettersbedrijf verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met VOB schilders & glaszettersbedrijf via info@vob-schildersbedrijf.nl

VOB schilders & glaszettersbedrijf is als volgt te bereiken:

Bedrijfsnaam: VOB schilders & glaszettersbedrijf
Adresgegevens: Speenkruid 30 3941TE Doorn
Contactgegevens: Berend van der Bijl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70689431

Telefoon: 06 53944036

E-mailadres: info@vob-schildersbedrijf.nl

Versienummer: 18 maart 2024